גליליאו צעיר
גלי וליאו הוא ירחון מודפס מבית גליליאו צעיר המיועד לגיל ראשית קריאה. גלי וליאו אוהבים לחקור את העולם דרך סיפורי העשׁרה מאוירים ומנוקדים שמסופרים בגוף ראשון מפיהם, וכך מאפשרים לילדים הצעירים להזדהות עימם ועם החוויות שהם חוֹוִים. הירחון אינטראקטיבי ומובאות בו פעילויות מחשבתיות ויצירתיות מהנות לילדים ולהורים.